Monday, October 20, 2008

Üks mõte

Vali Postimehe, Päevalehe, Eesti Ekspressi kultuurilisast või kultuurilehest Sirp sulle huvi pakkuv artikkel.
Refereeri e võta lühidalt kokku sisu.
Kirjuta välja ilmekas tsitaat.
Põhjenda tsitaadi valikut.

No comments: